Stenen (2012) är en period i mitt liv när jag skapade en relation mellan mig själv och ett objekt. Objektet har inte någon egen funktion i sig själv och är ofta sedd på som meningslös. Jag försökte hitta en djupare mening mellan mig och stenen genom olika dagliga rutiner som i början innefattade någon form av meditation. Efter varje rutin skrev jag ner mina spontana tankar, känslor och vad som gick bra eller dåligt. Genom att skriva blev jag mer medveten av min egen process och kunde lättare förändra den under tiden.

Stenen är en del av mig nu, vi kommer aldrig separera och kommer aldrig såra varandra. Precis som en relation mellan människor som tycker om varandra.

- - -

The stone (2012) is a period in my life when I created a relation between myself and an object. The object doesn’t have any major function by it’s own and often looked at as meaningless. I tried to find a deeper meaning between me and the stone by doing daily sessions which at first included some form of meditation. After the routine I wrote down my spontaneous thoughts, feelings and what was good or bad. By writing afterwards I became more aware of my process and could easier change it along the way.

The stone is a part of me now, we will never separate and never hurt each other. Just like a relationship between humans that like each other.

 
 
http://www.oscarhagbard.com/files/gimgs/th-10_stills.jpg