”Stenen” kom in i mitt konstnärskap och liv 2012 som ett hjälpmedel och vän när allt kört fast. Under några intensiva månader skapades en relation mellan mig och stenen, vilket även dokumenterades. Stenen finns fortfarande i mitt konstnärskap och liv, dock har hen inte en lika stor roll.